Everything about Oulu

oulu pic

Vuo­den kau­pun­gi­no­sa -kil­pai­lus­sa et­si­tään viih­tyi­sää ja yh­tei­söl­lis­tä kau­pun­gi­no­saa, jos­sa on mo­ni­puo­lis­ta, uu­den­tyyp­pis­tä­kin toi­min­taa, ak­tii­vi­sia pai­kal­lis­toi­mi­joi­ta ja hyvä asua.

Natriumk­lo­raat­ti­liu­os­vuoto aiheutti evakuoinnin Akzonobelin tehtaalla Nuot­ta­saa­ressa

Ou­lu on pär­jän­nyt ki­sas­sa vain ker­ran, vuon­na 2005, jol­loin voit­ta­jak­si va­li­koi­tui Hu­pi­saa­ret.

The town is named following the river Oulujoki, which originates while in the lake Oulujärvi. There have already been several other theories with the origin from the name Oulu. One possible supply for the name Oulu is a word in the Sami language indicating 'flood water', but you will find other solutions.

Teemu Partanen mukana Leijonan luolassa – jääli­lä­sy­rit­täjän tuhkimotarina nostaa tunteet pintaan

Suun­ni­tel­ma on mie­les­tä­ni täy­si susi, kos­ka mik­si va­lais­ta vie­mä­ri­mäis­tä vet­tä kul­jet­ta­vaa ja kes­ke­ne­räis­tä ojaa.

These alterations led to a transition in the direction of Skilled ice hockey as being the league grew to become semi-Specialist. Only some gamers would come up with a livelihood outside of ice hockey in Finland in the 1970s, and many gamers, especially the youthful, would settle for a contract in the SM-liiga without having a wage.

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakivi on liuske. Oulujoen uoman eteläpuoliset alueet kuuluvat niin sanottuun Muhoksen muodostumaan, jossa pohjimmaisena on karkearakeista arkoosihiekkakiveä ja paikoin konglomeraattia.[19] Näiden päällä on hienorakeisia punaisia, ruskeita tai vihreänharmaita savikiviä, joissa on ohuina välikerroksina punaista hiekkakiveä. Nämä metamorfoitumat, jotunisiin muodostumiin kuuluvat sedimenttikivet ovat säilyneet häiriintymättöminä graniittiseen peruskallioon syntyneessä vajoamassa, jonka pohjoinen siirrosraja kulkee Oulujoen uoman eteläpuolella.

By upgrading your dashboard to this website VIP or High quality, you are able to do more with Netvibes. Seek out posts on any subject matter. Join your own details to your dashboard to research everything in one position. Consider company metrics of their social context. Drag-and-drop charts to check nearly anything, promptly.

Maaperä on varsinkin Oulun eteläisillä alueilla hyvin paksu.[20] Tämän takia koko Oulun alueella on tasaista. navigate here Jääkauden muovaaman moreenipohjan päällä on hiekkakerros. Hiekan ja hiesun alla on laajoilla alueilla myös jääkauden loppuvaiheen aikaista kerrallista lustosavea ja myöhemmin kasaantunutta harmaata sulfidisavea, joka huonontaa maaperän ominaisuuksia rakennuspohjana. Oulun huomattavin harjumuodostuma Oulusta on kaakossa Oulujoen eteläpuolella Pikkaralan lähellä sijaitseva noin kuuden kilometrin pituinen ja one,5 kilometrin levyinen Hangaskankaan-Palokankaan harju, jonka ylin laki on 47 metriä merenpintaa ylempänä.

Cellular-Helpful Test measures the performance of a web page for cellular units and desktop products. It fetches the url 2 times, once using a cellular consumer-agent, and after which has check my blog a desktop-person agent. It analyzes the material of a Online page, then generates suggestions to make that site more quickly.

In the existing phase the library is predicated on the private assortment of lecturer Kari Kuosmanen, which is made up of A huge number of notes. This assortment cannot be published in a fantastic read its entirety for copyright factors.

Waylon supposedly sends the email to numerous journalists throughout the world. However, the game reveals him sending it to Miles exclusively.

Kirjoitukset julkaistaan nimellä ja vain poikkeustapauksissa nimimerkillä. Julkaistavien tekstien valinta ja käsittely jäävät aina toimituksen harkintaan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *